{:hy}Աճը ուղևորաշրջանառություն է Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ երկրների արագացել է մինչև 16%

{:hy}

Ծավալները ուղևորափոխադրումների Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ երկրների շարունակել են արագացնել և սեպտեմբերին հասել է նոր առավելագույն տարվա սկզբից նշում է 15,9% (սպասարկել է 690,8 հազար մարդ): Օգոստոսին այդ ցուցանիշը արձանագրվել է 15,4%, հուլիսին ՝ 8,0%. Սակայն, տարվա սկզբից այդ ուղղությունը հիմնականում показывало բացասական դինամիկան, իսկ մի փոքր աճ է նկատվում միայն ապրիլին եւ հունիսին (ոչ պակաս, քան 1%). Նման տվյալներ է բխում են ճշգրտված վիճակագրության Ռոսավիացիայի հունվար–սեպտեմբեր 2018

Ընդհանուր առմամբ միջազգային ավիաընկերությունում ռուսական ավիաընկերությունների ծառայություններից օգտվել է 5,081 մլն մարդ, ինչը 11,9 տոկոսով ավելի բարձր արդյունքի նույն ժամանակահատվածի 2017 թ. ուղղություններով և արտասահմանյան երկրների սահմաններից դուրս, ԱՊՀ էր սպասարկել է 4,390 մլն անձ (+11,3%). Ներքին փոխադրման ցույց տվեցին աճ ‘ 10.7% (սպասարկել է 6,806 մլն մարդ): Զոհերի տեղական ավիաընկերությունում սեպտեմբեր կրճատվել է 4,1% – ով ՝ մինչև 173,4 հազար մարդ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *