{:sq}CargoLogic Gjermani marrë certifikatën e operatorit ajror

{:sq}

Lidhur me rus e grupit “Vollga-Dnepr” gjermane e ajrit ngarkesave bartës, CargoLogic Gjermani (CLG) ka marrë një operator certifikatë nga autoritetin civil të aviacionit të Gjermanisë (Luftfahrt-Bundesamt, LBA).

Kompania CLG ka aplikuar për certifikatës së operatorit në vitin e kaluar (ishte supozuar se certifikata do të lëshohet në prill 2019), por për arsye të ndryshme rezultatet e tij kanë qenë të vonuar. Në fund, leje për të kryer jo-komerciale fluturimet e kishte nxjerrë nga transportuesit në qershor të këtij viti, dhe një operatori privat certifikatë CLG marrë 16 Shtator.

Leave a Reply

Your email address will not be published.