{:sq}E Aeroflot grupit të regjistruar një fitim për herë të parë në nëntë muaj të 2018

{:sq}

E Aeroflot grup në nën muajt e parë të vitin 2018 mori fitim, ndërsa unë e katërta dhe në gjashtë muajt e parë, kompania raportoi humbje. Këto të dhëna dalin nga deklaratat në pajtim me SNRF-në. Grupi postuar një fitim neto të FSHIJ 22.5 miliardë lekë në krahasim me periudhën e njëjtë në vitin 2017, një rënie prej 17.2%.

Në tremujorin e tretë të 2018, e cila është e sezonit të lartë në aviacion, Aeroflot vazhduar moment pozitiv në prill–qershor. E saj fitimi neto korrik–shtator u rrit 14.2%, për të 27.7 miliardë rubla.

Të ardhurat nga “Aeroflot” vazhdon të rritet: në janar–shtator është rritur me 15.2% (për 466.3 miliardë rubla), për tremujorin III — nga 18.0% (për 200.5 bn).

Norma e rritjes së të ardhurave mbi shpenzimet e grupit të arritur përkundër faktit se çmimi i jet e karburantit janë rritur me 47% kundrejt tremujorit të tretë të 2017, dhe për nëntë muaj — nga 36.0%. Bartës shpenzimet për karburant jet prej korrikut deri në shtator u rritën me 60.3 për qind (për të 54.1 miliardë rubla) dhe 46.7% (për 132,0 bn) që nga fillimi i vitit, duke përfshirë plotësimin e Parkut dhe rritjen e diellit pllakë. Në të njëjtën kohë, zgjerimi i flotës kontribuar në rritjen e mëtejshme të trafikut të pasagjerëve në tremujorin e tretë, ajo rrit me 13.1% (transportuar 17.4 milion njerëz) në nëntë muaj — 10.2% (transportuar 42.2 milion njerëz), tha Zëvendësi i Drejtorit të Përgjithshëm për Tregti dhe Financa Andrei Chikhanchin.

Me rritje më të shpejtë të të ardhurave nga Karta e shërbimeve — 36.5% (deri në 14.2 miliardë rubla) dhe nga 34.2% (për 30.6 bn) në tremujorin e tretë dhe nëntë muaj, respektivisht. Kjo është shkaktuar kryesisht nga rritja e veçanta të jepnin të tilla të transportit dhe Karta e programit të “Rossiya airlines”. Të ardhurat mbi llojet e tjera të transportit tregon, gjithashtu, rritjen ekonomike. Për tremujorin e tretë të treguesve trafiku i udhëtarëve është rritur për 18.7% (deri në 177,6 miliardë rubla), i rregullt — 17.3% (deri në 163,4 miliardë rubla) dhe tepricat — 13.2% (për 4.7 miliardë rubla)., dhe nga janari deri në shtator, u 17.0% (deri në 410,0 miliardë FSHIJ), 15,8% (deri në 379,4 miliardë rubla) dhe 13.6% (12.8 miliardë rubla), përkatësisht.

Shpenzimet për teknik i mirëmbajtjes së mjeteve ajrore rritur me 11.2% (për 11.8 bn) për tremujorin e tretë dhe 22.0% (32.0 miliardë FSHIJ) nëntë muaj, kryesisht për shkak të rritjes së automjeteve e operatorit. Në krahasim me 30 shtator në vitin 2017 rritja e numrit të aeroplanëve në operative qera 21.8% — 57 aeroplan. Shpenzimet për qira prej korrikut deri në shtator u rritën me 40.9% (deri në 24.0 miliardë FSHIJ.) dhe nga 33.7% (për 63.8 bn) që nga janari deri në shtator.

E Aeroflot grupi i ka dhënë edhe informacione mbi rezultatet financiare në kosto të ulët segment. Fitimi neto me kosto të ulët “Victory” ka rënë në tremujorin e tretë parë dhe nëntë muajve të 2018 tregues ra me 4.3% (3.1 miliardë rubla) dhe 10.1% (për 3.3 miliardë rubla), përkatësisht. Të ardhurat e transportuesit, megjithatë, tregon një rritje të 64.8 për qind (për 12.7 bn) prej korrikut deri në shtator, dhe nga 65.5% (për 26.5 bn) nga janari deri në shtator.

Vitin e kaluar “Aeroflot” ka përfunduar me fitimi sipas SNRF-së. Pozitive financiare rezultat grupin më të madh të transportuesit të Federatës ruse është arritur nga rezultatet e prindit ajrore me kosto të ulët dhe ajrore “Fitore”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *