{:sq}Për AirBridgeCargo tani është e mundur të ankohen online

{:sq}

Klientët më të mëdha ruse mallrash bartës AirBridgeCargo (ABC, hyn në grupin e “Vollga-Dnepr”) tani mund të dërgojnë ankesat e tyre për punën e ajrore online. Kjo u bë e mundur pas ABC ka nënshkruar një marrëveshje me holandez KJO kompani CargoHub për zbatimin e elektronike platformë për kontrollin e cilësisë së transportit të mallrave CargoClaims.

Duke përdorur mjet në internet, e cila nisi të kthehet në vitin 2015, konsumatorët e transportuesit tani mund të dërgoni një kërkesë, të rinovuar dhe për të ndjekur statusin e tyre në kohë reale në një user-friendly interface program në AVS — www.airbridgecargo.com ose cargoclaims.aero. Nga ana e saj, ajrore siguron disponibilitetin online të informacionit në lidhje me përpunimin statusin e kërkesës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *